Fejldiagnoser - Hypnose-Gruppen - Hypnose Mindfulness Uddannelse Terapi Coaching NLP

Gå til indhold

Fejldiagnoser

Eksempler på fejldiagnoser, lær at leve med.. ,tackle "kroniske" smerter og "kroniske" sygdomme:

Fejldiagnoser som klienter er kommet med:

  • Skizofreni uspecificeret (F20.9) Den rigtige diagnose var ubearbejdet kærestesorg.

  • Panikangst (F41.0) Den rigtige diagnose var søvnproblemer gennem flere år.

  • Astma uden specifikation (J45.0) Den rigtige diagnose var en utryg barndom og at føle sig forkert i skolen.

  • ADHD (F90.0) Den rigtige diagnose var indre vrede og Cola afhængighed.

  • KOL (J44.0) Den rigtige diagnose var stress (dårlige arbejdsforhold) og angst gennem mange år.

  • Aspergers syndrom (F84.5) Den rigtige diagnose var en ubearbejdet depression og svigt i barndommen.

  • Epilepsi uden specifikation (G 40.9) Den rigtige diagnose var at have været udsat for vold og sexovergreb som barn.

  • Bipolar affektiv sindslidelse (F31.0) Den rigtige diagnose var omsorgssvigtet i barndommen.

  • Posttraumatisk stress syndrom (F43.1) Den rigtige diagnose var fobisk angst og dårlig søvnkvalitet.

De ovenstående ”koder” f.eks. F90.0 (ADHD), baseret på WHO's diagnosesystem ICD-10.
De Klienter der kom med
ovenstående ”koder” er i dag erklæret raske af læger, psykiater eller psykologer og fri af at bruge medicin.

Hvis du vil vide mere om fejldiagnoser, så se disse 3 film:
Psykiatriens mest dødbringende svindelnummer - Se filmen på YouTube:
Psykiatri - Skade og død - Se filmen på YouTube:
Hvad psykofarmaka egentlig gør - Se filmen på YouTube:

I Danmark er det officielle diagnosesystem WHO's ICD-10, men ligesom i andre lande, foretrækkes DSM-IV til forskningsformål og i visse andre tilfælde. For eksempel benyttes kriterierne fra DSM-IV, når man skal bedømme om en person har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. ICD-10 indeholder, i modsætning til DSM-IV, samtlige sygdomme og helbredsrelaterede lidelser, dvs. ikke kun psykiatriske diagnoser (de ligger i ICD-10's kapitel V). Trods visse undtagelser, er der en høj grad af overensstemmelse mellem de diagnostiske kriterier for psykiatriske lidelser i de to systemer.
DSM-IV er en forkortelse for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. og er det amerikanske diagnose- og klassifikationssystem for psykiske forstyrrelser og de kriterier, der skal være opfyldt for at hver enkelt diagnose kan stilles. DSM-IV er den fjerde version af systemet og blev udgivet i 1994. En mindre revision i 2000 går under titlen DSM-IV-TR (DSM-IV Text Revision).

MÅSKE HAR DU ELLER DIT BARN OGSÅ EN FEJLDIAGNOSE?

Føler du også at din læge, psykiater eller psykolog bare har kastet med terningerne for at give dig en diagnose?

Lær at leve med.. , lær at tackle "kroniske" smerter og "kroniske" sygdomme
Kronisk sygdom kan defineres som sygdom, der har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende (uhelbredelig) jf. Den Danske Ordbog.
Kroniske sygdomme:
Det skønnes, at mere end hver tredje voksne i Danmark lever med en langvarig sygdom og næsten en halv million lever med en langvarig sygdom med stærk nedsat funktion til følge.
Kroniske syge i Danmark. Ca. 1,7 millioner lever med en eller flere kroniske sygdomme.
662.000 lider af muskel og skeletsygdomme som gigt og dårlig ryg.
320.000 har en hjerte/kar-sygdom.
220.000 har diabetes.
Også allergi, psykisk sygdom, knogleskørhed og kræft er store, kroniske sygdomme.
28 procent af de kroniske syge føler sig meget hæmmede i hverdagen af deres lidelse.

I Danmark har Sundhedsstyrelsen peget på otte kroniske sygdomme, som kræver en særlig indsat og bevågenhed:
Fysiske lidelser:

Psykiske lidelser:


Når jeg ser tilbage på de mange år hvor jeg havde allergi (fra jeg var 12 år til var 37 år) sidder jeg med en følelse af, at læger, eksperter og specialister bare har "kastet med terningerne" for at finde ud af, hvad jeg skulle have af undersøgelser eller allergimedicin.
Diagnose og lær at leve med.. Høfeber, græsallergi, birkepollenallergi, katteallergi. Jeg har fået 2 hypnosebehandlinger og har ingen problemer haft siden 2001. Læger, eksperter og specialister havde forud prøvet at behandle mig for denne lidelse i mere end 25 år – uden holdbare resultater.
Når jeg ser tilbage på de mange år hvor jeg havde "kroniske" rygsmerter (fra jeg var 20 år til var 38 år) sidder jeg også med en følelse af at læger, eksperter og specialister (kiropraktor og fysioterapeut) bare har "kaste med terninger" for at finde frem til undersøgelser eller smertestillende medicin.
Diagnose og lær at tackle kroniske smerter.. Kroniske rygsmerter. Jeg har fået 5 hypnosebehandlinger og har ingen problemer haft siden 2002. Læger, eksperter og specialister havde forud prøvet at behandle mig for denne lidelse i mere end 18 år – uden holdbare resultater.
Gennem mere end 12 år har jeg hjulpet mange klienter af med fejldiagnoser og fejludredninger, lær at leve med.., lær at tackle "kroniske" smerter og "kroniske" sygdomme via Hypnotisk Psykologi, Avancerede Analytiske Hypnose Teknikker, Raffineret Hypnose og Avanceret Hypnose.
De fleste klienter kommer kun 1, 2 eller 3 gange, så er deres sygdom, problem eller besværlighed løst. Enkelte klienter kommer mere end de 3 gange, da nogle sygdomme, problemer eller besværligheder kan være meget komplekse.

HVAD ER DIT LIV VÆRD? - JEG VIL OGSÅ GERNE HJÆLPE DIG!

Tilbage til indhold