Etiske Regler - Hypnose-Gruppen - Hypnose Mindfulness Uddannelse Terapi Coaching NLP

Gå til indhold

Etiske Regler

Etiske regler:

Almene bestemmelser.
De etiske regler er bindende for alle Hypnoseterapeuter, der er uddannet på Hypnoseskolen, hvad enten disse beskæftiger sig med Hypnose/NLP terapi, undervisning, personlig udvikling, Coaching eller lignende.

Hypnoseterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed.

Hensynet til og respekten for klienten går forud for Hypnoseterapeutens personlige interesser.

Forholdet til klienten.
Hypnoseterapeuten skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, som ikke må antastes.

Hypnoseterapeuten har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om klienten.

Hypnoseterapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis han/hun herigennem risikerer at udsætte klienten, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd.

Hypnoseterapeuten indhenter og videregiver kun oplysninger om klienten med klientens samtykke.

Hypnoseterapeuten skal føre journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i samarbejdet med klienten. Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal forgå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet.

Klienten skal oplyses om ret til at se udtalelser, som Hypnoseterapeuten har udfærdiget om klienten.

Optagelser på lyd- eller videobånd samt afspilning heraf kræver altid klientens samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves altid klientens skriftlige tilladelse.

Hypnoseterapeuten må sikre, at deltagerne i gruppeprocesser er enige om at iagttage tavshedspligt.

Hypnoseterapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for klienten.

Seksuel omgang mellem Hypnoseterapeuten og klienten må ikke forekomme.

En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform.

Hypnoseterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis Hypnoseterapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har.

Har Hypnoseterapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret behandler.

Forholdet til kollegaer.
Hypnoseterapeuten skal udvise kollegial hensynsfuldhed.

En Hypnoseterapeut, der bliver opmærksom på, at en anden Hypnoseterapeut uddannet på
Hypnoseskolen bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor vedkommende og om nødvendigt rette henvendelse til Hypnoseskolens ledelse.

Etik – faglig standard.
Hvis Hypnoseterapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde, skal
Hypnoseterapeuten søge hjælp til at løse sine egne problemer.

Hypnoseterapeuten må ikke ved annoncering eller lignende love konkrete resultater, som der ikke kan garanteres for.

Hypnoseterapeuten skal personligt og professionelt være i overensstemmelse med Hypnose og NLP forudsætningerne.

Hypnoseterapeuten forpligter sig til at holde sig fagligt á jour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.

Tilbage til indhold